Back To Menu
3

Family Trays - Take Out Menu

ENCHILADAS (tray of 8)

Cheese and Onion Enchiladas
23.99

Sour Cream and Cheese Enchiladas
24.99

Beef and Cheese Enchiladas
25.99

Beef, Sour Cream and Cheese Enchiladas
27.99

Chicken Enchiladas
25.99

Chicken and Cream Cheese Enchiladas
29.99

Potato Enchiladas
29.99

Seafood Enchiladas
31.99

Enchiladas Tampico
29.99